IMPRESSUM:

ENPA Spółka z o.o.
Al. Słowackiego 39/1
PL 31-159 Kraków
Tel.: +48 12 412 30 66 
Fax: +48 12 413 03 78
E-Mail: sekretariat@enpa.pl


Dane o spółce:

NIP: 1070002559  Regon: 140 163 392

Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 500.000,00 PLN

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS: 0000232920

Prezes Zarządu: Barbara Dzierwa

 

Technische Realisierung und Design 
www.membosso.de

Kontakt

Siedziba spółki:

ENPA Spółka z o.o.
Al. Słowackiego 39/1
PL 31-159 Kraków

Tel.: +48 - 12 4x12 30 66
Fax: +48 - 12 41x3 03 78

E-Mail: sekretariat@enpa.pl

Adres w Niemczech:

ENPA Spółka z o.o.
Hohe Str. 33
D 40213 Düsseldorf

Tel.: +49 - 211 5x1 36 482
Fax: +49 - 211 51 36 490

E-Mail: enpa@enpa.pl