Edyta Mirek – Jedecke
kierownik biura w Dusseldorfie

Beata Garguła – Moryc
kierownik działu personalnego

Mariusz Kucab
koordynator rekrutacji

Janusz Dzierwa
koordynator projektu